top of page

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) роздрібної купівлі – продажу товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця,  в особі фізичної особи – підприємця Деркача Олександра Миколайовича укласти електронний договір купівлі-продажу товарів (надалі - договір або електронний договір) представлених в інтернет магазині. 

  

Договір є публічним, тобто його умови є однаковими для всіх покупців без надання переваги одному покупцю перед іншим. Укладаючи цей Договір покупець в повному обсязі приймає його умови, порядок оформлення замовлення, оплати товару, організації доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «розмістити замовлення» в результаті заповнення форми замовлення для придбання товару на сторінці сайту «Кошик» або «Купити». Отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді (надіслання СМС на телефон Покупця та/або листа на електронну пошту Покупця) є підтвердженням укладення договору з боку Продавця.


1. Визначення термінів

  1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем електронний договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом на умовах, що містяться в цій Оферті;

  2. Прийняття пропозиції (укладення договору) - відповідь особи про повне і безумовне прийняття (акцепт) пропозиції укласти електронний договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, виконаний в порядку визначеному цим договором;

  3. Електронний договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі;

  4. Товар або Послуга – об'єкт договору сторін, обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину, продаж та/або надання якої оформлене способом визначеним в цьому договорі. 

  5. Інтернет-магазин – веб сайт за адресою www.klott.shop, на якому розміщено інформацію про товари, що є об’єктами  цього договору та який використовується для укладення електронних договорів купівлі-продажу товарів, на підставі ознайомлення Покупця із запропонованою Продавцем інформацією про товари, з використанням інформаційно-комунікаційних систем. 

  6. Продавець – фізична особа підприємець  Деркач Олександр Миколайович.

  7. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, укладає електронний договір щодо купівлі – продажу товарів, що представлені на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності. 


2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. 

2.2. Датою укладення Договору (акцептом оферти) та моментом повного й безумовного прийняттям Покупцем пропозиції та його умов, вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину та натискання кнопки «розмістити замовлення», за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердженням укладення договору (підтвердження замовлення) в електронному вигляді. 

 

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині шляхом заповнення форми у розділі - «Кошик» або «Купити», шляхом натискання кнопки «розмістити замовлення». 

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від підтвердженням укладення договору (підтвердження замовлення) та, як наслідок, передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними, недостовірними або не надають можливість надіслати підтвердження замовлення в електронному вигляді. 

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову та додаткову інформацію Продавцю для виконання замовлення: 

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця; 

3.3.2. адресу Покупця (Місто, Країна, Регіон, Поштовий індекс);

3.3.3. контактний номер телефону Покупця; 

3.3.4. адреса електронної пошти Покупця;

3.3.5. номер відділення служби доставки «Нова пошта»; 

3.3.6. «промокод» (у випадку надання його Продавцем);

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраних Покупцем Товарів вказуються у розділі - «Кошик» або «Купити» на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо у будь-якої із Сторін договору виникне необхідність на отримання додаткової інформація, він має право запросити її у іншій Сторони, зробивши запит електронною поштою або в формі замовлення, шляхом заповнення розділу «Додати примітку». У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання замовлення Покупця та/або не несе відповідальності за наслідки такої відмови.

3.6. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 

3.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання товарів) Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу його персональних даних протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він обізнаний про правила, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав та обов’язків Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий. 

 

4. Ціна і Доставка Товару

4.1 Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказуються  на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях, ціни на товар та послуги також, додатково або окремо, можуть бути вказані в еквіваленті іноземної валюти. 

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої повністю оплачена Покупцем, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе оплату вартості доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) в безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику), перелік яких зазначений на сайті інтернет - магазину. 

4.4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Продавця. 

4.5. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину.

4.6. При отриманні товару Покупець зобов’язується у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам.

4.7. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в документах про доставку товарів, що товари або послуги ним отримані і він не має претензій до якості та кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару. 

4.8. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту отримання Товару Покупцем в місті достави Товару, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

4.9. У випадку оформлення замовлення Товару, доставка якого має здійснюватися за кордон України, на Товари також можуть бути нараховані додатково суми ввізного (імпортного) мита та/або податку (збору) в залежності від правил встановлених державними органами відповідної країни. В такому випадку всі додатково нараховані суми сплачуються Покупцем окремо,  самостійно та за власний рахунок. У випадку повернення або обміну Товару (згідно із п. 6 цього договору) додатково сплачені Покупцем суми поверненню або компенсації з боку Продавця не підлягають. Покупець зобов’язується не лише сплачувати додаткові суми визначені в цьому пункті за власний рахунок, а й контролювати і розраховувати на їх можливе виникнення у випадку оформлення замовлення Товару з доставкою за кордон України.


5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний: 

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 

5.1.2. Не розголошувати будь-яку персональну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків передбачених законодавством, договором та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право: 

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 

5.3 Покупець зобов'язується: 

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 Повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару. 

 

6. Повернення Товару

6.1. Покупець має право обміняти на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. 

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. 

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом переказу грошових коштів за реквізитами вказаними Покупцем. 

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується, у випадку не виконання цією умови Покупцем, Продавець має право утримати вартість повернення Товару із суми, що підлягає поверненню Покупцю.  

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині. 

6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».
6.9. У випадку повернення або обміну Товару, доставка якого має здійснюватися за кордон України, до загального строку на обмін Товару строки митного оформлення не зараховується.


7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного перевезення, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця. 

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. 

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. 

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено і діє відповідно до чинного законодавства України. 

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  


ПРОДАВЕЦЬ:
Фізична особа – підприємець

Деркач Олександр Миколайович 

49000, м. Дніпро, вул. Академіка Янгеля 30

ІПН 3585809277

bottom of page